Nazad

Ovdje možete pretražiti standarde i srodne dokumente, za pomoć pri pretrazi kliknite na karticu Pomoć.


MEST EN 12255-10:2012

Referentna oznaka: MEST EN 12255-10:2012
Naslov: Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda - Dio 10: Principi bezbjednosti
Naslov: (eng.) Wastewater treatment plants - Part 10: Safety principles
Abstrakt (eng.): This standard is for the protection of employees and defines safety requirements for wastewater treatment plants to be constructed or reconstructed as follows: - for structures and parts of structures where safety factors have to be taken into account; - all components of the technical equipment, as far as safety requirements have to be observed in the planning and construction of these parts of the plant.
Jezik: engleski
Referentna oznaka originalnog dokumenta: EN 12255-10:2000
ICS notacija: 13.060.30
Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
Datum stupanja na snagu: 31-05-2012
Direktive: 93/38/EEC
Broj strana 22
Cijena: 22€

Pomoć pri pretrazi:

  • Za najbolje rezultate pretrage koristititi kombinacije polja.
  • Polje Referentna oznaka služi za pretragu referentne oznake standarda, cijele ili nekog njenog dijela. Primjeri: MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO, MEST EN, 9001, 2016 itd.
  • Pretraga standarda po ICS grupi korišćenjem padajućeg menija ICS grupa ili ukucavanjem oznake u tekstualno polje ICS broj.
  • Dio naslova ili cjelokupni naslov dokumenta je moguće pretražiti ukucavanjem u polje Naziv dokumenta.
  • Moguće je pretražiti više ključnih riječi odvajanjem zarezom ili tačka-zarezom. Svaku od ukucanih ključnih riječi je moguće ukloniti klikom na x.
  • Pretraga standarda po tehničkim komitetima se vrši odabirom tehničkog komiteta iz padajućeg menija.
  • Pretraga direktive se vrši ukucavanjem direktive u tekstualno polje.