Nazad

Ovdje možete pretražiti standarde i srodne dokumente, za pomoć pri pretrazi kliknite na karticu Pomoć.


MEST EN 1047-1:2012

Referentna oznaka: MEST EN 1047-1:2012
Naslov: Jedinice za bezbjedno čuvanje - Klasifikacija i metode ispitivanja otpornosti na požar - Dio 1: Ormari za čuvanje podataka i ulošci za diskete
Naslov: (eng.) Secure storage units - Classification and methods of test for resistance to fire - Part 1: Data cabinets and diskette inserts
Abstrakt (eng.): This standard specifies requirements for fire resisting data cabinets and diskette inserts. Two methods of test are specified to determine the ability of fire resisting data cabinets to protect temperature and humidity sensitive contents from the effects of fire: a fire endurance test and a fire shock and impact test. Two levels of fire severity (S 60 and S 120) based upon time of fire exposure; and three protection classes (P, D and DIS) are specified using the maximum temperature increases and humidity values permitted within the storage space of the data cabinet. Diskette inserts (DI 60 P/DIS and DI 120 P/DIS) are installed in data cabinets of protection class S 60 P or S 120 P, respectively, and subjected to a fire endurance test (see 5.1.2).
Jezik: engleski
Referentna oznaka originalnog dokumenta: EN 1047-1:2005
ICS notacija: 35.020, 13.220.40, 13.310
Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
Datum stupanja na snagu: 19-07-2012
Direktive:
Broj strana 28
Cijena: 25€

Pomoć pri pretrazi:

  • Za najbolje rezultate pretrage koristititi kombinacije polja.
  • Polje Referentna oznaka služi za pretragu referentne oznake standarda, cijele ili nekog njenog dijela. Primjeri: MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO, MEST EN, 9001, 2016 itd.
  • Pretraga standarda po ICS grupi korišćenjem padajućeg menija ICS grupa ili ukucavanjem oznake u tekstualno polje ICS broj.
  • Dio naslova ili cjelokupni naslov dokumenta je moguće pretražiti ukucavanjem u polje Naziv dokumenta.
  • Moguće je pretražiti više ključnih riječi odvajanjem zarezom ili tačka-zarezom. Svaku od ukucanih ključnih riječi je moguće ukloniti klikom na x.
  • Pretraga standarda po tehničkim komitetima se vrši odabirom tehničkog komiteta iz padajućeg menija.
  • Pretraga direktive se vrši ukucavanjem direktive u tekstualno polje.